Trang chủ / Sản phẩm / CHỮ KÝ SỐ

CHỮ KÝ SỐ

Ngày 30/09/2021, được sự ủy quyền của Bộ Thông tin truyền thông, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - Bộ Thông tin truyền thông tổ chức Lễ trao Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, số 600/GP-BTTTT, cấp ngày 01/09/2021 cho Công ty Cổ phần ICORP.

Dịch vụ chứng thực Chữ ký số công cộng I-CA

Ngày 30/09/2021, được sự ủy quyền của Bộ Thông tin truyền thông, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - Bộ Thông tin truyền thông tổ chức Lễ trao Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Công ty Cổ phần ICORP.
Giấy phép số: 600/GP-BTTTT, cấp ngày 01/09/2021

Website: www.i-ca.vn

Lễ trao giấy phép: https://neac.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/detail/tin-hoat-dong-neac/viet-nam-chinh-thuc-co-to-chuc-cung-cap-chu-ky-so-cong-cong-thu-17-191.htm

Giới Thiệu về Chữ ký số công cộng

      Đến nay chữ ký số đã trở thành khái niệm phổ biến và quen thuộc với người sử dụng, tuy nhiên khái niệm chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số vẫn còn khá xa lạ và chưa được hiểu đúng.

      Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng I-CA giới thiệu một số thông tin về chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên cơ sở của Nghị định 130/2018/NĐ-CP (thay thế cho Nghị định số 26/2007/NĐ-CP) như sau.

1. Chứng thư số

- Chứng thư số: Là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp.

- Chứng thư số có hiệu lực: Là chứng thư số chưa hết hạn, không bị tạm dừng hoặc bị thu hồi.

- Nội dung của chứng thư số: Chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số cấp phải bao gồm các nội dung sau:

Tên của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

 • Tên của thuê bao.
 • Số hiệu của chứng thư số.
 • Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số.
 • Khoá công khai của thuê bao.
 • Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 • Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư số.
 • Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 • Các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Dịch vụ chứng thực chữ ký số: Là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp cho thuê bao đễ xác thực việc thuê bao là người đã ký số trên thông điệp dữ liệu. Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm:

 • Tạo cặp khóa hoặc hỗ trợ tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao;
 • Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số của thuê bao;
 • Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số;
 • Cung cấp thông tin cần thiết để giúp chứng thực chữ ký số của thuê bao đã ký số trên thông điệp dữ liệu;
 • Những dịch vụ khác có liên quan theo quy định

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số: Là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, bao gồm:

      Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng: Là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

      Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng: Là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cùng tính chất hoạt động hoặc mục đích công việc và được liên kết với nhau thông qua điều lệ hoạt động hoặc văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung. Hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng là hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch nội bộ và không nhằm mục đích kinh doanh.

      Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng cam kết mang lại cho khách hàng các giải pháp ứng dụng chữ ký số trong lĩnh vực ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử … với chất lượng dịch vụ tốt nhất, tiết kiệm chi phí và mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng/đối tác.