Trang chủ / Sản phẩm / HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Phần mềm Hóa đơn điện tử VietInvoice là sản phẩm được xây dựng và thiết kế tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Ngày 25/11/2021, Tổng cục thuế thẩm định và công bố Giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử VietInvoice đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại thông tư số 78/2021/TT-BTC và đăng tải thông tin lên website của Tổng cục thuế.

Giới thiệu sản phẩm Hóa đơn điện tử VietInvoice:
Website:
www.vietinvoice.vn

Phần mềm Hóa đơn điện tử VietInvoice là sản phẩm được xây dựng và thiết kế tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

- Đáp ứng được tất cả tình huống phát hành hóa đơn như hóa đơn giấy, hỗ trợ trong việc quản lý doanh thu, hạch toán điện tử, báo cáo, kê khai thuế,...

- Giao diện đơn giản, gần gũi giúp kế toán khởi tạo, phát hành, gửi và lưu trữ hóa đơn dễ dàng.

- Tích hợp với mọi phần mềm quản lý có sẵn, lưu trữ hóa đơn trong 10 năm bảo mật, an toàn tuyệt đối.

- Đăng ký triển khai nhanh chóng, hỗ trợ mọi thủ tục phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế, xử lý khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm cực nhanh 24/7.

           VietInvoice là dịch vụ hoá đơn điện tử dễ sử dụng nhất hiện nay.

      Thay vì viết hoá đơn giấy, bạn chỉ cần vào website https://vietinvoice.vn/ để sử dụng dịch vụ:

  • Nhập thông tin khách hàng, tên hàng hoá dịch vụ, số tiền...
  • Bấm nút phát hành là bạn đã có hoá đơn điện tử để sử dụng.
  • Khách hàng của bạn sẽ nhận được hoá đơn điện tử qua tin nhắn, email, và có thể xem được trên điện thoại, máy tính,...

      VietInvoice đáp ứng tất cả các tình huống phát hành hoá đơn như với hoá đơn giấy. Bảo mật, an toàn dữ liệu hoá đơn. Có thể tích hợp với mọi phần mềm kế toán và phần mềm bán hàng. Hoá đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hoá đơn giấy và được pháp luật công nhận. Chi tiết hoá đơn điện tử rất phổ biến, VietInvoice được rất nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.

      DANH SÁCH TỔ CHỨC CUNG CẤP GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 10 THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC:
 

https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVNLb4JAEP4r9eCR7KDAwtGiUbS0GMtrL2ZZKN3GRawb7M_vkqaHHgQa271MJvkek29nEEEJIhVteEklP1b0oPqUWHt3u3GjTQRgh8EcPN_HUejNAZ4xir8Ay9nKwA8KYCwBPOP-6XHlbnXwpogM4cOVN4M-foQIIqyStXxFaZnLO3asZFHJMZzpXvVt1Tg7j0EyxvJmDLZuWjgzqZZl8KIZtNA1R88c1TqGk00sk9K8Fb0wwWUheI7SoZSaDUbHfcGS7lji1u-HQrBQeftbbFlYn9ie-Q3o-Jo-k1QNia8OuTZQ3PDigsLq-C7Usux-mcGq18G60aFTfrmB_5Wf3Ci_7lt-dZ387XQiM3UC7dp_SJT83Q3UIgyFPRVaAjwQbmb7i6lZin1bDuVo9AkmTOe7/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30&gidzl=CNGrPxUqD48pRZPdjAqtHpLXFMole6XFAM1kQwodQq0jOcat_AK-4tvfEpNphJb39JzfCZEqz3CJjxCpGm