Trang chủ / Tin tức

Tin tức

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Xem thêm

Dịch vụ I-VAN Bảo hiểm xã hội iBH trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 23/11/2020, ICORP chính thức tham gia cung cấp dịch vụ I-VAN - Dịch vụ Giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội.

Xem thêm

Định danh điện tử eKYC

Cần kho dữ liệu mở để phục vụ định danh điện tử

Xem thêm

Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ngày 10/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

Xem thêm

Bộ TT&TT đã đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức 4

Với sự chỉ đạo quyết liệt, triển khai theo cách làm mới, tập trung vào xây dựng nền tảng, cuối tháng 6/2020, Bộ TT&TT đã đưa toàn bộ 211 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ lên mức độ 4.

Xem thêm

ICORP ra mắt Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử I-VAN iBH

ICORP xin thông báo tới Quý khách hàng về việc chính thức ra mắt Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử I-VAN IBH trên nền tảng Cloud

Xem thêm