Trang chủ / Sản phẩm / HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

ICORP tiên phong cung cấp giải pháp ký hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp. Ký kết hợp đồng điện tử online chỉ trong 30s với điện thoại hoặc máy tính - Dễ dàng triển khai.

Website: www.hopdongdientu.vn

ICORP eContract tiên phong cung cấp giải pháp ký hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp. Giải pháp hợp đồng điện tử ICorp eContract Ký kết hợp đồng điện tử online chỉ trong 30s với điện thoại hoặc máy tính - Dễ dàng triển khai.

1. Pháp lý hợp đồng điện tử

- Đáp ứng tiêu chuẩn về pháp lý và kỹ thuật chữ ký số tại Việt Nam.

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật: Được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn về chữ ký số theo thông tư 06/2015/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số.

- Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác.

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử.

- Bộ luật dân sự 2015 điều chỉnh tất cả các loại giao dịch và hợp đồng.

- Đáp ứng mọi thiết bị USB Token & chữ ký số HSM.

- Hệ thống ký số và lưu trữ an toàn: Hệ thống đảm bảo chất lượng và an ninh thông tin được chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn. ICORP cũng đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật theo nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính Phủ.

- Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số đã có Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS về Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022, trong đó có mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%.

- Bộ Công Thương đã kịp thời ban hành Thông tư 01/2022/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 85/2021/NĐ-CP, hành lang pháp lý sẵn sàng, trong Quý I-II/2022, Bộ Công Thương đã làm việc với các doanh nghiệp gửi đề nghị cấp Đăng ký cung cấp dịch vụ Chứng thực hợp đồng điện tử và sẵn sàng cung cấp dịch vụ trong tháng 6/2022, hướng đến đạt kế hoạch của UB chuyển đổi số quốc gia xây dựng. Bộ Công Thương đã phát triển hệ thống Trục phát triển hợp đồng điện tử quốc gia (CeCA.gov.vn)

2. Quy trình ký Hợp đồng điện tử:

- Tạo luồng ký và trình ký hợp đồng.

- Duyệt hợp đồng và ký nháy.

- Quản lý ký chính hợp đồng.

- Gửi tới đối tác, hoàn tất và lưu trữ hợp đồng.

3. Lợi ích của Hợp đồng điện tử

- Linh hoạt ký kết, tiết kiệm thời gian, chỉ mất 30s ký hợp đồng điện tử.

- Ký mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị.

- Cho phép ký hợp đồng điện tử định dạng word, pdf, excel... 

- Ký trực tiếp trên mọi thiết bị: máy tính, điện thoại thông minh, ipad...

- Dễ dàng ký hàng loạt theo mẫu.

- Tiết kiệm 90% chi phí so với hợp đồng truyền thống .

4. Áp dụng đa dạng các loại hợp đồng điện tử

- Hợp đồng lao động.

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

- Hợp đồng thuê khoán.

- Hợp đồng mua bán.

- Hợp đồng dịch vụ, thương mại.

- Hợp đồng đại lý.

- Bảo lãnh ngân hàng.

- Hợp đồng vay vốn.

- Hợp đồng, Chứng nhận Bảo hiểm.

- Hợp đồng vận tải hành khách, hàng hóa,...