Trang chủ / Sản phẩm / GIẢI PHÁP SỐ HÓA

GIẢI PHÁP SỐ HÓA

GIẢI PHÁP SỐ HÓA TÀI LIỆU TỔNG THỂ TỪ ICORP

Giải pháp giúp tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi các dạng tài liệu truyền thống như văn bản viết tay, bản in trên giấy, với nhiều định dạng và kích thước khác nhau thành dạng dữ liệu điện tử, tạo lập nên những cơ sở dữ liệu tập trung và đồng bộ.

- Giải pháp số hóa tổng thể giúp tạo lập dữ liệu đầu vào chính xác và đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật quốc tế

- Chuyển đổi các dạng tài liệu truyền thống thành dạng dữ liệu điện tử, dễ dàng quản lý tập trung và tìm kiếm nhanh chóng

- Phân loại, xác định giá trị của tài liệu, sắp xếp, thống kê và lập công cụ tra cứu tài liệu theo tiêu chuẩn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

- Scan và chuyển đổi các tài liệu vật lý sang các định dạng kỹ thuật số PDF, TIFF, JPG, PNG theo yêu cầu của khách hàng

- Chuyển đổi định dạng của thông tin như tài liệu truyền thống sang định dạng điện tử thông qua nhập liệu, mã hóa bằng phần mềm chuyên biệt