Trang chủ / Tin tức / Tin tức Chuyên ngành

Tin tức Chuyên ngành

Bộ TT&TT đã đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức 4

Với sự chỉ đạo quyết liệt, triển khai theo cách làm mới, tập trung vào xây dựng nền tảng, cuối tháng 6/2020, Bộ TT&TT đã đưa toàn bộ 211 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ lên mức độ 4.

Xem thêm

Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ngày 10/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

Xem thêm

Định danh điện tử eKYC

Cần kho dữ liệu mở để phục vụ định danh điện tử

Xem thêm

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Xem thêm