Trang chủ / Giới thiệu / Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh của Công ty Cổ phần ICORP là mang lại sản phẩm công nghệ sáng tạo và tạo ra giá trị cốt lõi cho các tổ chức, doanh nghiệp và khách hàng

TẦM NHÌN: ICORP định hướng phát triển thành Công ty Công nghệ hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ cho tổ chức, doanh nghiệp và khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và nâng tầm giá trị của thương hiệu ICORP.

SỨ MỆNH: Mang lại sản phẩm có giá trị tốt nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và trở thành đối tác được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

- Đổi mới và sáng tạo: ICORP luôn sẵn sàng đón nhận và thay đổi hướng đến cách làm mới tạo ra kết quả, cách làm đột phá tạo ra kết quả vượt trội.

- Khách hàng là trọng tâm: luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để mang lại lợi ích và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

- Phát triển nhân lực: các thành viên Công ty luôn chủ động học hỏi, nâng cao năng lực và luôn đặt mục tiêu cao để phát triển bản thân, cũng như đồng hành cùng sự phát triển của công ty. Đồng thời, công ty cũng cam kết tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân.