Trang chủ / Giới thiệu / Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh của Công ty Cổ phần ICORP

TẦM NHÌN

      Trở thành top 5 doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các giải pháp, công nghệ giúp chuyển đổi số toàn diện cho các Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

      Dành trọn cả trái tim, sự nỗ lực sáng tạo không ngừng để xây dựng các nền tảng, phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin chất lượng tốt nhất, mang lại hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm tạo ra giá trị bền vững góp phần xây dựng đất nước và xã hội.