Trang chủ / Tin tức / Dịch vụ I-VAN Bảo hiểm xã hội iBH trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Dịch vụ I-VAN Bảo hiểm xã hội iBH trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 23/11/2020, ICORP chính thức tham gia cung cấp dịch vụ I-VAN - Dịch vụ Giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội.

Ngày 23/11/2020, ICORP chính thức tham gia cung cấp dịch vụ I-VAN - Dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội.

Link thương hiệu nhà cung cấp dịch vụ I-VAN IBH:

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index